Jak to bude s hypotékami v roce 2019?

Nejprve drobné shrnutí 2018

Hypotéka v roce 2019 bude vycházet z roku 2018, kde se ve světě financování událo mnohé, kromě postupného zvyšování sazeb, kde jsme se dostali z průměrných 2,28% p.a. na počátku roku, na průměrných 2,78% p.a. na jeho konci. Dále od října byly zavedeny nové ukazatele DTI a DSTI, které mají za úkol omezit předlužení domácností a velkým způsobem mluví do koupě nemovitostí pokud klient nemá žádné vlastní prostředky nebo jinou zástavu.

Vývoj sazeb 2018

Průměrná sazba na konci roku 2,78% p.a. nevypadá úplně nejhůře dokud si člověk neuvědomí jak průměr funguje (nejlépe to vystihne příklad, kdy jsou dva strávníci, jeden sní celé kuře, druhý nic, v průměru oba měli půlku kuřete). V praxi to pak znamená, že většina bank již začíná svoje sazby trojkou, tu a tam se najdou menší banky, které drží sazby ještě nízko. Je však otázkou času, kdy i ty sjednotí sazbu s trhem.

Na svém posledním zasedání v roce 2018 bankovní rada ČNB přerušila sérii zvyšování sazeb za sebou. Ponechala tak úroveň dvoutýdenní repo sazby na 1,75 %, když vezmeme tedy v potaz následující tabulku.

Datum sazby01.01.1802.02.1828.06.1803.08.1827.09.1802.11.18
ČNB-repo sazba0,50 %0,75 %1,00 %1,25 %1,50 %1,75 %
Bankovní trh-průměrná sazba
2,28 %
2,36 %2,50 %2,57 %2,66 %2,78 %
Zdroj dat: www.hypoindex.cz, www.cnb.cz

Je zní vidět odchylka trhu od základní sazby ČNB vždy minimálně o jedno 1%.

Pokud vezmeme v úvahu to, že ČNB dlouhodobě plní svoje záměry, které oznamuje dopředu a jedním z těchto záměru je dostat dlouhodobé rovnovážné úrokové sazby na úroveň 3 % v průběhu roku 2020. Můžeme tedy s vysokou pravděpodobností na základě současného vývoje předpokládat, že se sazby v roce 2020 budou pohybovat minimálně okolo 4% p.a.

Co tedy přinese rok 2019 pro zájemce o vlastní bydlení?

Všeobecně se očekává, že v únoru bude základní sazba zaokrouhlena na 2 %. Dále pak po únoru může následovat „přestávka“ v délce několika čtvrtletí, která bude v souladu s plánem do roku 2020.

V roce 2019 nás ale zcela jistě čeká další zvyšování úrokových sazeb. Oproti roku 2018 by se však mělo toto zvyšování značně zpomalit, což ustálí i změny v bankách, které byli nuceny provést v souvislosti s novinkami řadu změn v procesech. Z toho hlediska by mohly banky pracovat opět rychleji u vyřízení úvěrů, než od poloviny roku 2018.

Petr Koštejn

Hypotéka v roce 2019? Po loňských bouřích by se mohly vlny úrokový sazeb letos trochu zmírnit, přečtěte si předpověď na rok 2019.