Taky se vám už někdy stalo, že jdete po ulici a najednou zazvoní telefon a vy ho zvednete s myšlenkou, kdo vám asi volá, a že to musí být důležité. V telefonu se ozve hlas, který vás informuje, že volá jménem například centra pojištění, které pro vás má X% slevu na vašich stávajících pojistkách či víno za to, že jste klientem úplně jiné společnosti, než u které jste pojištěni? Zdá se vám to úsměvné? Úsměvné to je pouze pokud víte, že je lepší takovému hovoru nepřikládat žádnou důležitost. Pokud to však nevíte, může se stát, že sednete někomu na lep.

Tento článek je o tom, jak takové telefonáty fungují, a proč je raději ukončit a schůzku si nedomlouvat.

Nejprve uvedu možné typy telefonátů, které můžete vyslechnout:

1. Centrum pojištění, institut financí, apod.

Nejčastěji je vám v tomto hovoru sděleno, že pán/paní volá z nějakého společného centra pojištění/institutu, že zastupují všechny pojišťovny, a že pro vás mají slevu na vaše pojistky. Posléze se s vámi snaží domluvit schůzku, aby se podívali na vaše smlouvy a „aplikovali“ slevu

2. Změna tarifů na životním pojištění

Další variantou je, že vás telefonní „naháněči“ kontaktují, aby vám zkontrolovali smlouvy v rámci změn tarifů u životního pojištění, které se tímto stává dražším a nevýhodným.

3. Jsem Váš nový finanční poradce

Ať už jste smlouvu uzavřeli kdekoliv a s kýmkoliv, budou vám tvrdit, že máte nového poradce, a ten se vás nyní ujme, ať chcete nebo ne, i když ten vás současný zrovna sedí vedle vás a něco spolu řešíte.

4. Odměna za věrnost

Variant je mnoho. Časté je oslovení, že jste dlouhodobý klient a že se u vás zastaví poradce, který vám doveze víno za odměnu, a při té příležitosti vám i překontroluje smlouvy.

Co od vás chtějí?

Prvním, a často jediným, cílem je změna životního pojištění. Proto je důležité vás dostat na schůzku jakýmkoliv způsobem viz výše. Pokud k tomu dojde, chce tento „poradce“ vidět vaše smlouvy, na které bude chtít aplikovat slevu. Po schůzce se vrátí s návrhem smlouvy nové, která může být i u stejné pojišťovny, ale často se jedná o smlouvu, která má být levnější, než ta, kterou měl klient doposud.

Sleva není zadarmo!

Zlevnění pojistky určitě není nic špatného, každý chce ušetřit. Jsou ale oblasti, kde se to nevyplácí, podobně jako by se nevyplatilo mít na autě brzdové destičky z vosku. Jde o to, že ušetřit na pojistce jde, ale nesmí to být dělané účelově, jak to v těchto případech bývá. Zpravidla je zde vyvíjen tlak na co nejnižší cenu a často je volena levná pojišťovna s málo kvalitními pojistnými podmínkami a s celou řadou výluk, kdy pak v případě potřeby ani nemusíte plnění dostat. Dalším problémem je, že často není prováděna finanční analýza, takže nastavení pojistných částek je buď podle staré smlouvy, nebo tzv. od oka. Tím pádem může být případné plnění nedostačující v případě pojistné události.

Kde na vás vzali kontakt?

Je samozřejmostí, že žádné centrum pojištění/finanční institut, který by spravoval klienty pojišťoven za ně, neexistuje. Respektive firmy s těmito názvy existují, co však není reálné je, že by jim pojišťovny samy daly klienty, aby je zkontaktovali. To je jako by telefonní operátor dal své klienty pod správu své konkurenci a očekával, že mu klienti zůstanou. J

Kde vzali tedy číslo?

To vám přesně neřeknu, ale určitě nebylo vygenerováno počítačem, jako pak tvrdí, když vám dojde, že něco nehraje.

Nejpravděpodobnější původ vašeho kontaktu (většinou včetně jména a adresy) jsou databáze kontaktů. Ty mohou pocházet odkudkoliv. A ten, kdo volá, vlastně zkouší, jak jste pozorní nebo jestli se chytnete na udičku.

Co GDPR?

Tohle by se dít už přece nemělo? No, jsme Češi… a tak se našla cesta, jak GDPR obejít, aby po těchto „Call šmejdech“ nemohl nikdo jít, a jednoduše vám sdělí, že číslo bylo vygenerováno počítačem.

Čemu tím prospějete?

V 90 % případů jde o to změnit u klienta životní pojistku, dostat provizi a odejít. Jen málo poradců, kteří se takto ke klientům dostávají, se o ně chtějí starat komplexně a dlouhodobě, plus jim skutečně pomoct s jejich finanční situací. Poradce, kteří takto pracují, bych přirovnal k obchodnímu zástupci, který má za úkol vám prodat nové pojištění, a nikdy ho znova už asi neuvidíte, protože po pár měsících velké procento z nich s touto prací skončí.

Opravdu je házet do jednoho pytle?!

Určitě je možné, že mezi těmito poradci budou i ti dobří, kteří se o klienty budou chtít postarat a pomoci jim. Pokud jsou však tak dobří, proč balamutit své potenciální klienty už od začátku možné spolupráce lží a vylákáním na nevyžádanou schůzku?

Není lepší získávat nové klienty dobře odvedenou prací u těch stávajících? Pokud jde o nováčka, který ještě žádné klienty nemá, je správné, aby šel radit lidem, které nezná, i když nemá ještě ani potřebné certifikáty a nerozumí pojištění v takové míře?

Opravdový finanční poradci a nejlepší finančně-poradenské společnosti dnes nesou společenskou odpovědnost a jde jim především o službu klientovi, která má svá morální a etická hlediska, do nichž takovéto navolávání a lhaní lidem opravdu nepatří.

Pročo tom píši?

  1. Chci poradit svým klientům i klientům jiných poradců, aby věděli, jak to funguje, pokud jim někdo takto zavolá nebo již volal. A dále chci předat návod, jak se bránit těmto technikám.
  2. Chci zlepšovat pověst finančního poradenství, protože tyto techniky považuji za neetický způsob jednání s klientem. A v neposlední řadě je mým cílem ztížit práci těmto firmám, protože nejlepší zbraní proti takovým metodám je mít informace.

Jak se tedy bránit těmto telefonátům?

  1. Chtějte informace, s kým přesně mluvíte, z jaké je společnosti a co přesně vám nabízí.
  2. Zeptejte se, jak získal vaše číslo! I když budou tvrdit, že je vygenerováno počítačem, nejsou oprávněni na takový kontakt volat, a vy se můžete bránit.
  3. Nejlepší obrana je útok. Sdělte, že si telefonát nahráváte, a že v případě opakovaných pokusů vás kontaktovat hovor předáte na úřad pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33524
  4. Pokud telefon nezvednete zrovna, když někdo volá, tak využít službu: https://www.vyhledatcislo.cz

Závěrem:

Pokud někdo hledá finančního poradce nebo s někým podobným jedná, doporučuji jedinou věc, a to podívat se do registru České Národní Banky, zda má tento poradce licenci, a jak dlouho je v oboru. Pokud tento člověk slibuje komplexní služby, tak zde také zjistíte, jestli má zaregistrované a splněné potřebné certifikace a nejedná se o pověstné „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“

Registr ČNB:

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

V případě, že vás zajímá, jak má fungovat opravdový poradce, doporučuji tento článek:

Petr Koštejn

Jsem Petr Koštejn, a v poslední době sleduji, že se zintezivňuje „hon“ na klienty po telefonu, kdy se volající nebojí zalhat, nebo vás pod záminkou dárku vylákat na setkání s „poradcem“. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek