Je pravděpodobné, že finanční úřad bude tyto dávky zpětně kontrolovat a pokud nebudete schopni věrohodně obhájit svůj nárok může se stát, že ji budete vracet a k tomu třeba platit i pokutu. Zkrátka měl by o ni žádat jen ten živnostník, který jí opravdu potřebuje nebo je nouzovým stavem značně omezen ve své činnosti. Než požádáte zeptejte se tedy nejdřív sami sebe zda to potřebujete a případně jste schopní nárok obhájit před finanční správou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •  bonus je 500 Kč za každý den, kdy jste splnil/a podmínky pro přiznání bonusu
 • bonus je za období 12.3. – 30.4.2020, tj. celkem 25.000 Kč
 • bonus za výše uvedené období můžete požádat od 9.4.2020, nejpozději však do 30.6.2020, jinak Vám nárok na bonus zaniká
 • pokud po nějakou dobu/některé dny/ nesplníte podmínky (nebudete po celou dobu OSVČ, čerpáte podporu v nezaměstnanosti…), bude bonus krácen(budete-li žádat již nyní za celé období (50 dní), je nutné splňovat podmínky až do 30.4., ev. podat opravu bonusu do nejpozději do 29.6.2020 a vrátit přeplatek!)
 • vyřízení žádosti poznáte pouze tak, že Vám bude připsán na bankovní účet (žádné rozhodnutí FÚ vydávat nebudou)
 • číslo účtu, kam chcete bonus zaslat může být i účet jiné osoby (např. příbuzný) a musí být veden v CZK
 • bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému
 • bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci
 • pokud žádáte o další dávky (státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi) je bonus započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávku
 • souběh čerpání kompenzačního bonusu s čerpáním ošetřovného (424 Kč za den) je možný
 • pokud jste jednatelem (s.r.o.) a současně aktivní OSVČ, pak také splňujete podmínky pro vyplacení bonusu

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU

 • vykonáváte činnost OSVČ jako hlavní

nebo

 • jako vedlejší, pokud:
  • pobíráte invalidní nebo starobní důchod
  • jste na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • pečuje o zdravotně postiženou osobu
  • jste studenti (připravuje se na budoucí povolání)
  • nejste současně zaměstnanec s účastí na nemocenském pojištění
 • Splnění podmínek doložíte Čestným prohlášením přímo v žádosti

ŽÁDOST O KOMPENZAČNÍ BONUS

 • Od dnešního dne (9.4.2020) jsou přijímány žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu
 • formulář najdete na webu Finanční správy – interaktivní PDF:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC

POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Vyplníte interaktivní formulář PDF pak máte 3 možnosti, jak žádost odeslat:

1)  Máte datovou schránku – pak vyplněnou žádost (PDF soubor) vložíte do své datové schránky a odešlete do datové schránky finančního úřadu (místně příslušný FÚ – Váš správce daně z příjmů)
2)  Máte elektronický podpis – v tomto případě žádost ve formátu PDF nahrajte na Daňovém portále finanční správy
3)  Nemáte ani jedno, pak je postup následující:

 • Vyplněnou žádost musíte vytisknout a podepsat
  Podepsanou pak stačí vyfotit mobilním telefonem (čitelně) nebo naskenovat
  Soubor (sken nebo fotografii) pak můžete odeslat jako PŘÍLOHU e-mailu (max. velikost 4 MB!)
  A teď to důležité:
  ·  e-mail (adresát) je uveden přímo v žádosti nebo ho najdete v seznamu výběrem příslušného správního úřadu.
  ·  do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“
  ·  zkontrolujte si e-mailovou adresu, zda se shoduje s e-mailem v žádost (email územního pracoviště příslušného finančního úřadu)

(vytištěnou a podepsanou žádost lze odeslat i v listinné podobě poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)

Podrobné pokyny pro vyplnění žádosti najdete také na:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc
–> odkaz pokyny
(zdroj Finanční správa; stav: schváleno sněmovnou i senátem)

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

NEZNEUŽÍVEJTE TÉTO „PODPORY“ !

Je pravděpodobné, že finanční úřad bude tyto dávky zpětně kontrolovat a pokud nebudete schopni věrohodně obhájit svůj nárok může se stát, že ji budete vracet a k tomu třeba platit i pokutu. Zkrátka měl by o ni žádat jen ten živnostník, který jí opravdu potřebuje nebo je nouzovým stavem značně omezen ve své činnosti. Než požádáte zeptejte se tedy nejdřív sami sebe zda to potřebujete a případně jste schopní nárok obhájit před finanční správou.

Petr Koštejn

Jsem Petr Koštejn, protože podnikám tak si uvědomuji, jak to nyní někteří OSVČ mají těžké, proto zde přidávám tento návod s postupem jak zažádat o „podporu“ pro živnostníky. Nechme stranou jestli je to hodně nebo málo, lepší něco než nic.