Vzájemná upřímnost, důvěra a dodržování zásad jsou základem mé práce a našeho společného úspěchu.

Petr Koštejn