Nedávno proběhlo medii, že stát připravil podporu mladým lidem na získání jejich vlastního bydlení jedná se tzv. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

(aktuálizováno 4.5.2021)

Může pomoci ?

Jen pramálo, hlavním problém je velikost fondu, ta je na rok 2018 stanovena pouze na 650 milionu korun, přitom banky jenom za rok 2017 půjčili na hypotékách 225 miliard korun. Z tohoto vyplívá, že fond pomůže jen několika prvním jedincům, kteří podají žádost, protože nárok se bude posuzovat právě podle pořadí podání žádosti. Pomoc v tomto případě je tedy jako kapka v moři.

Další komplikace přináší základní požadavky na žadatele o úvěr z tohoto programu. Ty dávají tušit, že se nejedná o řešení dostupné pro všechny:

 • alespoň jeden z žadatelů musí být mladší 40 let
 • žadatelé musejí být manželé či registrovaní partneři nebo partneři vychovávající společně dítě do 15 let věku
 • žadatelé nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníci či spoluvlastníci nemovitosti (týká se koupě nemovitosti).

Skutečným problémem jsou však parametry toho, na co a za jakých podmínek si lze půjčit prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení:

 • na rekonstrukci vlastního bydlení částka s limitem 600 tis. Kč s dobou splatnosti maximálně 10 let
 • na koupi bytu částka s limitem 2 mil. Kč.
 •  na koupi domu částka s limitem 2,4 mil. Kč.
 • koupě pak se splatností maximálně 20 let.
 • maximální hodnota LTV je 80 %

Pochvalu naopak zaslouží úroková sazba:

 • Úroková sazba je stanovena ve výši Základní referenční sazby EU pro Českou republiku, minimálně však 1 %, což zaručuje nižší úrokovou sazbu, než je běžné.  Úroková sazba bude fixní po dobu 5 let, poté bude stanovena opět ve výši této aktuální úrokové sazby
 • za každé dítě narozené v průběhu trvání úvěrové smlouvy se snižuje jistina úvěru o 30 tis. Kč
 • jako zajištění slouží zástavní právo k nemovitosti (v případě koupě) u rekonstrukce je to ručitel mladší 55 let

Závěr

Stát se snaží mladým pomoci k získání jejich bydlení, pravdou ovšem je, že fond je určený primárně lidem mimo velká města, kde ceny nemovitostí nejsou díky lokalitě tak velké jako jinde v republice. Vzhledem k jeho velikosti se bude jednat o pomoc kolem 600-800 rodinám/jedincům ročně, což situaci dostupnosti bydlení nijak neovlivní.

Petr Koštejn

Jmenuji se Petr Koštejn a v následujícím textu se dozvíte jak funguje tato státní podpora na bydlení a co od ní lze očekávat.